ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 2014/08
Čo prináša augustové číslo?
KONFERENCIA
Efektívne nakladanie s komunálnym odpadom
KONFERENCIA
Samospráva a triedený zber 2014
ISSN 1338-1326 |  Správy e-mailom |  RSS |  O nás |  Cenník služieb |  Kontakt |  PRIHLÁSENIE
Vyhľadanie :  

Adresár firiem v odpadovom hospodárstve


EBA, s.r.o.

Rusovská cesta  1, 85101 Bratislava
IČO : 31376134
  KONTAKTNÉ ÚDAJE
Právna forma :Spoločnosť s ručením obmedzeným
Adresa sídla :Rusovská cesta 1, 85101 Bratislava
Poštová adresa :Senecká 10, 90027 Bernolákovo
Telefón :+421 2 45 99 48 26
Fax :+421 2 45 99 48 28
Mobil :+421 918 734 998
E-mail :sekretariat@eba.sk
WWW :http://www.eba.sk  
Kontaktná osoba :Silvia Opoldová
 funkcia : sekretariát
  POPIS
Spoločnosť EBA je firmou podnikajúcou v oblasti poskytovania ekologických služieb, dlhodobo zaoberajúcou sa poskytovaním profesionálnych služieb v oblasti:

  • nakladania s odpadmi

  • demolačných a zemných prác

  • sanácie zdevastovaných pôd a území

  • produkcie biologických hnojív, substrátov  a zemín

  • komplexného environmentálneho inžinieringu

ODKAZY

LEGISLATÍVA SR
Odpadová legislatíva
ZÁKON O OBALOCH
Komentované znenie
ZÁKON O ODPADOCH
Aktuálne znenie zákona

ODBORNÁ SPOLUPRÁCA

Tanzer Consulting  Odpadový hospodár  Global Procurement

PARTNERSKÉ ODKAZY

ENERGIE-PORTAL.SK

KOMUNIKAČNÍ PARTNERI

ENVI-PAK  NATUR-PACK  Asekol  Bezner Anlagen und Maschinenbau GmbH  Marius Pedersen, a.s.  Dvořák Hager & Partners  Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve 

ODPORÚČAME

1. Pozvánka na školenie: Aktuálne zmeny v odpadovom hospodárstve (18.9.2014, Nitra)
2. Ad. Hrozí kolektívnemu nakladaniu s obalmi monopol...
3. Prihláste sa do súťaže: Zlatý mravec pokračuje 9. ročníkom

NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY

1. Obce budú čeliť zvýšeným nákladom na kuchynský odpad. MŽP chce uvoľniť fondy
2. Anketa. Ako hodnotíte oddialenie schválenia nového zákona o odpadoch?
3. Jaromír Manhart: Od roku 2024 zakážeme v Česku skládkovať komunálny odpad
4. Obec bude môcť uzatvoriť zmluvu iba s jednou OZV. Ministerstvo sa neobáva monopolizácie trhu
5. Obce by nemali platiť za triedený zber. Návrh zákona však počíta s výnimkou
6. Názor. Prečo potrebujeme prísne pravidlá pre rozšírenú zodpovednosť výrobcov
7. Komentár. Hrozí kolektívnemu nakladaniu s obalmi monopol? Vylúčiť to nemožno
8. V Alekšinciach by malo vzniknúť zariadenie na energetické zhodnotenie komunálnych odpadov
9. Pozvánka na konferenciu: Efektívne nakladanie s komunálnym odpadom
10. Pozvánka na školenie: Aktuálne zmeny v odpadovom hospodárstve (18.9.2014, Nitra)

ODBORNÉ PODUJATIA

24. septembra 2014 | Holiday Inn, Žilina

Druhý ročník konferencie, ktorú organizuje spoločnosť EKOS PLUS s.r.o.

2. októbra 2014 | Praha 6 - Suchdol, ČR

1. národná konferencia o predchádzaní vzniku odpadov.

9. októbra 2014 | Zvolen

5. ročník odbornej konferencie.

do 12. októbra 2014 | celoslovenská súťaž

Prihlášky projektov do súťaže o prestížnu Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec možno zasielať do 12. októbra 2014.

13. novembra 2014 | Bratislava

Dňa 13. novembra 2014 sa uskutoční jubilejný 10. ročník medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2014. Najväčšie odborné podujatie v oblasti odpadového hospodárstva v SR sa uskutoční na tradičnom mieste, v Kongresovom centre Technopol v Bratislave.

18.-20.3.2015 | Hustopeče, Česká republika

TVIP 2015 navazuje na předchozí ročníky a opět se zaměří na výzkum, vývoj a inovativní aplikace v oblastech: Odpadové hospodářství | Chemie a další průmyslové obory (ochrana ovzduší, voda, odpady, hluk) | Nové materiály, produkty, inženýrská řešení pro aplikaci alternativních zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti, energetických úspor. | Rizikový management, předcházení a řešení havárií, integrovaný záchranný systém.

ZNAČKY

autovrakoviská EIA Česko Európska komisia konferencie odpadové oleje firmy environmentálne záťaže triedenie odpadu SAŽP odpadová politika pneumatiky školenia odpady staré vozidlá Marius Pedersen program odpadového hospodárstva dotácie samosprávy štatistiky odpady Recyklačný fond plasty Ministerstvo životného prostredia batérie a akumulátory NATUR-PACK environmentálna politika bioodpad legislatíva ENVI-PAK oprávnená organizácia investície v odpadovom hospodárstve obaly kovový odpad zákon o odpadoch zberný dvor šrotoviská elektroodpad inšpekcia zberové spoločnosti investície skládkovanie SIŽP separovaný zber Odpadové hospodárstvo analýzy odpadového hospodárstva IPKZ Dopravníky energetické zhodnocovanie odpadov nebezpečný odpad nelegálne skládky Komentáre